This is a free Purot.net wiki
 • View:

Aikataulu

Työpajan aikataulu ja materiaalit

Työpaja Avoimet palvelut pelissä ITK2013-konferenssissa 10.4.2013 klo 14.00-17.00

Klo 14.00-14.15 Avaus ja orientaatio iltapäivän työskentelyyn

 • Tervetuloa-sanat
 • Vetäjien esittely dialogina
 • Osallistujien esittelykierros
  • nimi, organisaatio
  • miten osallistuja käyttää avoimia palveluja omassa työssään?
  • miten osallistujan omassa työssä on muutos näkynyt?
 • Taustakanavan luonti

Klo 14.15-15.00 Avoimuutta ja yhteisöllisyyttä työntekoon, digitaalisuus, yhteisöpalvelut, verkostomainen työskentely työntekijän ja organisaation arjessa: mikä muuttuu työntekijän ja organisaation arjessa? - Tiina ja Pauliina käyvät keskusteluna läpi päivän aiheita.

Klo 15.00-15.30 Käytännön esimerkkejä (mm. vaihtoehtoja yhteisölliseen verkostomaiseen työskentelyyn, projektinhallintaan, materiaalien luomiseen ja jakamiseen sekä oman ja organisaation osaamisen näkyväksi tekemiseen) - Tiina ja Pauliina esittelevät käytännön esimerkkejä keskusteluna.

Klo 15.30-15.45 Tauko

Klo 15.45-16.45 Tutustuminen muutamiin työkaluihin ja palveluihin sekä niiden hyötykäyttöön - työpajaan osallistuvien kiinnostuksen mukaisesti

Klo 16.45-17.00 Loppukeskustelu: mitä jäi käteen, millaisia oivalluksia tuli, mitä eväitä oman työn uudistamiseen, millaisia haasteita on edessä uusien työtapojen omaksumisessa?

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

- Esittelykierros:
käytössä ovat mm.
- Facebook-sivut, henkilökohtainen Facebook-profiili, Twitter, LinkedIn, Dropbox, Google+, Pinterest
- sosiaalinen media ja avoimet palvelut käytössä omassa työssä ja vapaa-ajassa
- töissä ei ole käytössä avoimia palveluita, Prezi, tietohallinto on tullut vastaan, verkkokokouspalvelu, virtuaaliluokka
- omaan aikuisille kohdistettuun koulutusohjelmaan mukaan virtuaalisuutta ja etäosallistumisen mahdollisuutta, uusia ideoita
- Optima-verkko-oppimisympäristö, uusia ideoita ja eväitä hakemassa

Heränneet kysymykset:
- mitä ovat avoimet palvelut?
- mikä palvelu toimisi parhaiten?
- miten palvelua kannatta hyödyntää?
- täydennyskoulutus johtamisesta liittyen sosiaaliseen mediaan - johtamiseen liittyvät prosessit ja some-palvelut
- työssä tulossa yhdistyminen usean työpisteen välillä - kuinka työstäminen verkossa toimisi, ettei tule päällekkäisyyksiä ja yhteistyö
- kuinka saada omaan aikuisille kohdistettuun koulutusohjelmaan mukaan virtuaalisuutta ja etäosallistumisen mahdollisuutta?
- miten eri palveluita voi käyttää ja hyödyntää?
PauliinaMakela   (10.04.2013 14:22)