This is a free Purot.net wiki
  • View:

Digitaalisuus

Digitaalisuus työnteossa

Sosiaalinen media on tuonut työntekoon uusia ominaisuuksia, kuten uuden tavan jakaa ja tuottaa tietoa, uusia vaihtoehtoja organisaatioiden sisäiseen viestintään ja dokumentaatioon sekä ihmisten väliseen yhteydenpitoon ja yhteistyöhän. Tämän myötä meillä on käynnissä toimintatapojen muutos. Välineitä on tarjolla lukematon määrä ja tiedotuskanavat ovat pirstoutuneet.

Uusi tapa osallistua ja osallistaa ovat madaltaneet kynnystä lähteä mukaan ja osallistua uusiin juttuihin. Se vaatii kokeilemista ja oma-aloitteisuutta. Samalla työntekemisestä ja viestinnästä on tullut läpinäkyvää, avointa sekä keskeneräistä. Meillä on kaikkialla läsnäolevaa ja osallistuvaa viestintää.

Digitaalisuus ja sosiaalinen media työelämässä on luonut uusia mahdollisuuksia oppimiseen (tietojen ja taitojen karttumiseen) lähellä ja globaalisti, oman osaamisalueen löytämiseen, työn löytämiseen ja tekemiseen, työn ja itsensä kehittämiseen, yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen, luovuuteen, viestintään, verkostoitumiseen ja organisaation toimintaan.

Verkostoituminen tuo somesukulaiset lähelle verkosssa. Ollaan kuin heimot virtuaalisella leirinuotiolla jakamassa, kuuntelemassa ja oppimassa asioita. Meistä jää verkkoon digitaalinen jalanjälki. Verkkopalvelut ja verkostot ovat osa henkilökohtaista oppimisympäristöä.

Jaettu asiantuntijuus on osa nykypäivää. Omaa osaamista ja organisaation osaamista jaetaan verkossa. Hyödynnetään parvityötä, joukkoistamista ja talkoistamista.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.