This is a free Purot.net wiki
  • View:

Avoimuutta ja yhteisöllisyyttä työntekoon

Avoimuutta - miksi?

  • Oma työ ja osaaminen näkyväksi

  • Yhteisöllinen työskentelytapa tuottaa parempia tuloksia

  • Verkon palvelut mahdollistavat joustavan osallistumisen silloin, kun itsellä on aikaa (vrt. aamuvirkku ja yökukkuja tai aikaerot eri mantereilla)

  • Samanaikainen vuorovaikutus tuo läsnäolon tunteen ja lisää työryhmän tai tiimin yhteenkuuluvuutta sekä kiinteyttä

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

- Kävimme läpi mm. seuraavia:
Wiki
Todaysmeet.com - taustakanavan
Muistio.tieke.fi - muistiopohja
Ilman rekisteröitymistä käytettäviä palveluita
Wordle.net
Kyselypalveluita
Verkkokokouspalveluita
Skype chat